Frances Featherstone

Frances Featherstone. Curled.

Code: 12025

Frances Featherstone.  Curled.
£450.00 Framed Approx $549.45, €522.65, £450
 

Frances Featherstone. Stretch.

Code: 12027

Frances Featherstone.  Stretch.
£550.00 Framed Approx $671.55, €638.79, £550
 

Frances Featherstone. Venus.

Code: 12029

Frances Featherstone.  Venus.
£550.00 Framed Approx $671.55, €638.79, £550
 

Frances Featherstone. Tucked.

Code: 12028

Frances Featherstone.  Tucked.
£550.00 Framed. Approx $671.55, €638.79, £550
 

Frances Featherstone. Contained.

Code: 12023

Frances Featherstone.  Contained.
£650.00 Framed Approx $793.65, €754.94, £650
 

Frances Featherstone.

Code: 12022

Frances Featherstone.
£650.00 Framed Approx $793.65, €754.94, £650
 

Frances Featherstone. Zen.

Code: 12031

Frances Featherstone.  Zen.
£650.00 Framed. Approx $793.65, €754.94, £650
 

Frances Featherstone. Couched.

Code: 12024

Frances Featherstone.  Couched.
£650.00 Framed Approx $793.65, €754.94, £650
 

Frances Featherstone. Laid Back.

Code: 12026

Frances Featherstone.  Laid Back.
£650.00 Framed. Approx $793.65, €754.94, £650
 

Frances Featherstone. Vision.

Code: 12030

Frances Featherstone.  Vision.
£650.00 Framed Approx $793.65, €754.94, £650
 

Frances Featherstone. Subterranean Homesick Blues.

Code: 11564

Frances Featherstone. Subterranean Homesick Blues.
£1,250.00 Framed Approx $1526.25, €1451.8, £1250
 

Frances Featherstone. Into thin air

Code: 11458

Frances Featherstone. Into thin air
SOLD

Frances Featherstone. Refraction.

Code: 11451

Frances Featherstone. Refraction.
SOLD

Frances Featherstone. Alone in a Cloud

Code: 11701

Frances Featherstone. Alone in a Cloud
SOLD

Frances Featherstone. The perspectives of angels.

Code: 11454

Frances Featherstone. The perspectives of angels.
SOLD

Frances Featherstone. Serenity.

Code: 11457

Frances Featherstone. Serenity.
SOLD

Frances Featherstone. Blue sky thinking.

Code: 11459

Frances Featherstone. Blue sky thinking.
SOLD

Frances Featherstone. Blue Savannah

Code: 11450

Frances Featherstone. Blue Savannah
SOLD

Frances Featherstone. The Red Planet.

Code: 11452

Frances Featherstone. The Red Planet.
SOLD

Frances Featherstone. Fight or Flight

Code: 11702

Frances Featherstone. Fight or Flight
SOLD

Frances Featherstone. Silver Lining.

Code: 11456

Frances Featherstone. Silver Lining.
SOLD

Frances Featherstone. Glyndebourne

Code: 11567

Frances Featherstone.  Glyndebourne
SOLD

Frances Featherstone. Alchemy

Code: 11380

Frances Featherstone. Alchemy
SOLD